Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 / 15.04.2020
ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19 / 15.04.2020


    Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена  малопродајних објеката по следећем принципу:

- Четвртак 16.04.2020. године од 07.00 часова до 16.00 часова;
- Петак 17.04.2020. године за грађане старије од 70 година од 04.00 часова до 07.00 часова, а за остале грађане од 08.00 часова до 16.00 часова;
- Субота 18.04.2020. године, недеља 19.04.2020. године и понедељак 20.04.2020. године, нерадни дани.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-91/2020
ДАНА: 15.04.2020. године
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић


15.04.2020