Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину
У складу са чланом 8. и чланом 9. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(“Општинског службеног гласника општине Опово“, бр.4 /18) Стручна комисија доноси: 

Извештај са прелиминарном ранг листом


06.03.2019