Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 27.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/27.04.2020


1. Дозвољава се рад козметичких и фризерских салона на територији општине Опово, уз поштовање Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19, донете од стране Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID – 19, од 24.04.2020. године.

Радно време козметичких и фризерских салона је од најраније од 07,00 до најкасније 17,00 часова.

Саставни део ове одлуке је Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19,  Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID – 19 од 24.04.2020. године.

2. Дозвољава се рад теретана и фитнес клубова на територији општине Опово, уз поштовање Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19 у области рекреативног спорта, донете од стране Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID – 19, од 24.04.2020. године.

Радно време теретана и фитнес клубова је од најраније од 07,00 до најкасније 17,00 часова.

Саставни део ове одлуке је Инструкција за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19 у области рекреативног спорта,  Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID – 19 од 24.04.2020. године.

3. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде односно да наставе рад пуним капацитетом уз поштовање превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразних болести COVID – 19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

Превентивне мере из претходног става ове одлуке подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора, на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца и других лица која улазе у пословне просторије, а у складу са Закључком Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 број 53-3387/2020-1 од 24.04.2020. године.

Саставни део ове одлуке је Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19 број 53-3387/2020-1 од 24.04.2020. године.   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-106/2020
ДАНА: 27.04.2020.
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић


27.04.2020