Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Oдлукa о изменама и допунама одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid - 19
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 17.03.2020. године донео:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19


Тачка 6. Одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, мења се и гласи:

„6. Издаје се наредба Општинској управи Опово за скраћење радног времена:

- Угоститељских објеката и других објеката који се баве продајом непрехрамбених производа (ресторани, кафићи, барови, продавнице и остали угоститељски и трговински објекти) од 08,00 до 18,00 часова.
- Објекти који се баве продајом прехрамбених производа, радно време најраније од 06,00 до најкасније 21,00 часова.
- Пекаре најраније од 05,00 до најкасније 20,00 часова.
- Бензинске станице најраније од 06,00 до најкасније 22,00 часова.
- Објекти брзе хране најраније од 08,00 до најкасније 21,00 часова.

У свим овим објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица.“

Тачка 7. Одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, мења се и гласи:

„7. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово, да у складу са својим овлашћењима, изврши затварање свих дневних клубова пензионера, играоница за децу, теретана и кладионица.“

У Одлуци о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, додаје се тачка 17. која гласи:

„17. На подручју општине Опово престају са радом све пијаце.“


Налаже се ЈП „МЛАДОСТ“ Опово да изврши контролу спровођења Наредбе из става 1. ове тачке.

У Одлуци о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, додаје се тачка 18. која гласи:

„18. Грађани ради остваривања својих права могу контактирати:

- Општинску управу општине Опово и то на број телефона: 013/681-030 (тастер 0) у времену од 07,30 од 15,30 часова, или електронским путем на маил адресу: pisarnica@opovo.org.rs.
- Позивни центар у Центру за социјални рад на број телефона: 013/682-443 у времену од 07,30 до 15,00 часова, и на мобилни телефон: 061/640-40-11 у времену од 00,00 до 24,00 часова, или електронским путем на маил адресу: socopovo@yahoo.com 
- Позивни центар у Црвеном крсту, на број телефона: 013/682-143 у времену од 07,30 до 15,00 часова.

У Одлуци о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19, додаје се тачка 19. која гласи:

„19. Почев од 17.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Опово налази се у сталном заседању.“


У Опову, 17.03.2020. године

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
др Зоран Тасић17.03.2020