Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-133/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних    болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 21. октобра 2020. године, донео је


ОДЛУКУ О  МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-133/2020


Дана 26. октобра 2020. године, због најављеног искључења воде и немогућности редовног водоснабдевања, неће се вршити прихват деце у Предшколску установу „Бамби“ Опово, услед немогућности установе да обезбеди минимум хигијенских услова за боравак деце и запослених, чије испуњење је неопходно у околностима спречавања Covid 19 на територији општине Опово.  






РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО               Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-133/2020
ДАНА: 21.10.2020. године           Милош Марков
О П О В О


21.10.2020