Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ДАНА: 08.12.2020. године 
О П О В ОНа основу чл. 103. Статута општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово” бр.2/19) Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ


Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину спровешће се  у периоду од 08.12.2020. до  11.12.2020. године.

Позивају се сви заинтересовани грађани и други правни субјекти са подручја општине, да узму учешће у јавној расправи и да дају своје предлоге, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину, који се подносе  писаним путем, Општинској управи, Одељењу за привреду и финансије, Опово, ул. Бориса Кидрича бр.10, у периоду трајања јавне расправе.

У зипованом фолдеру испод можете преузети следеће документе:
1. ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ 
2. ПОСЕБАН РАСПОРЕД ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ
3. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ БУЏЕТ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ

08.12.2020