Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/03. 04. 2020
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18), Општински штаб за ванредне ситуације је дана 03.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О  МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19


С обзиром на мере Владе РС о забрани кретања током викенда ( 04.04.2020. и 05.04.2020. године),  у трајању од 13 часова у суботу,  до 05,00 часова у понедељак , издаје се наредба Општинској управи Опово за утврђивање радног времена  свих трговинских објеката и то:

1. У суботу 04.04.2020. године, радно време је најкасније  до 12 часова. 
2. У недељу 05.04.2020. године, забрањује се рад свих трговинских објеката. 3. Продавнице, за грађане старије од 70 година, биће отворене у суботу, у периоду од 04,00 до 07,00 часова.

Од понедељка 06.04.2020. године, важи раније утврђено радно време трговинских објеката, осим уколико Влада РС не утврди нове мере. 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-38/2020
ДАНА: 03.04.2020.
О П О В О

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ
др Зоран Тасић


03.04.2020