Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Структура Пољопривредних Газдинстава
Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово
Општина Опово расписује тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово. Конкурсна документација и позивно писмо се налазе у прилогу.


23.01.2018