Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлука о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 22.03.2020
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 22.03.2020. године донео:


ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19 ЗА 22.03.2020

    Издаје се наредба:

1. Забрањује се рад угоститељских објеката  осим објеката брзе хране и објеката где је уведена шалтерска продаја хране,  чије је радно време од 07,00 до 15,00 часова.

2. У објектима брзе хране, као и објектима који су увели шалтерску продају хране,   забрањено је задржавање лица у непосредној близини објеката, као и конзумација хране и пића у објекту, у башти објекта или у непосредниј близини објекта.
То значи да грађанин може да купи храну и пиће „за понети“, а не може да купљену   храну и пиће конзумира за столом или шанком у самом  објекту или у башти  објекта.
Уколико угоститељ у објекту брзе хране жели да врши своју делатност за време трајања ванредног стања, неопходно је да успостави доставну службу која би испоручивала храну и пиће за понети или да организује шалтер преко кога би се продавала храна и пиће без уласка у сам  објекат. При томе радници у објекту брзе хране морају да буду опремљени одговарајућом хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне болести.  
3. Ограничава се радно време свих трговинских објеката до 15,00 часова, тако да                     најраније дневно време почетка делатности може бити 05,00 часова, а најкаснији завршетак дневне делатности је 15,00 часова.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-11/2020
ДАНА: 22.03.2020.
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА 
 др Зоран Тасић


22.03.2020