Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Јавни позив за доказивање права пречег закупа и за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини зa 2020 годину на територији општине Опово
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Опово расписује јавни позив свим заинтересованим физичким и правним лицима:


27.06.2019