Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Обавештење о наставку излагања дела Јединственог бирачког списка
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:013- 8 /20
ДАТУМ: 11.05.2020. године
ОПОВО


На основу члана 14. и 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), Општинска управа општине Опово даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Опово да се наставља излагање Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово, на основу кога ће се 21.06.2020. године одржати избори за Народне посланике, посланике у Скупштини АП Војводине и одборнике у Скупштини општине Опово, на увид у Општинској управи општине Опово, Опово, Бориса Кидрича бр. 10, у просторијама матичне службе.

Грађани могу извршити увид у бирачки списак, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати и захтевати упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка до 05.06.2020. године у 24 часа, након чега се бирачки списак закључује.

Најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, бирач има право да поднесе захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потреби докази.

После закључења бирачког списка од 06.06.2020. године до 17.06.2020. године у 24 часа  (најкасније 72 сата пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе општине Опово по месту пребивалишта. 

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка, подноси се Општинској управи општине Опово писмено на адресу: Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича бр. 10, Опово или непосредно у службеним просторијама матичне службе.

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

                                                                                                                                                                      НАЧЕЛНИК 
Јелена Петровић, дипл.правник


11.05.2020