Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 30.09.2016. године почиње излагање на јавни увид идејног решења каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.10.2016. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова. 

Позивају се сви заитересовани грађани да активно учествују у овој фази комасације.


30.09.2016