Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 /512-121/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних    болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 23. јула 2020. године, донео је


ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19


Дана 29. јула 2020. године, због најављеног искључења електричне енергије и немогућности редовног водоснабдевања, неће се вршити прихват деце у Предшколску установу „Бамби“ Опово, услед немогућности установе да обезбеди минимум хигијенских услова за боравак деце и запослених, чије испуњење је неопходно у околностима спречавања Covid 19 на територији општине Опово.  


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО Заменик Команданта Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                           Жика Несторовић
БРОЈ: 512-121/2020
ДАНА: 23.07.2020. године                        
О П О В О23.07.2020