Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/04.05.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 04.05.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/04.05.2020
1. Дозвољава се рад угоститељских објеката и  кладионица.
Наведени објекти су дужни да се у свом раду придржавају Препорука за рад угоститељских објеката у склопу примене мера превенције ширења Covid 19 Градског завода за јавно здравље Београд, објављених и на сајту општине Опово www.opovo.org.rs

2. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена угоститељских објеката и кладионица, малопродајних трговинских објеката, фризерских и козметичких салона, теретана и фитнес клубова:
- најраније од 07,00 - најкасније до 17,00 часова.

Конкретне препоруке можете погледати на овом ЛИНКУРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-114/2020
ДАНА: 04.05.2020. године
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА
 др Зоран Тасић


04.05.2020