Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid - 19/512-135/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 16.11.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-135/2020

1. Радно време угоститељских објеката, продавница и других малопродајних трговинских објеката, осим радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часова до 05.00 часова наредног дана, почев од 17.11.2020. године закључно са 01.12.2020. године
2. У угоститељским објектима ограничава се број гостију за једним столом на 2.
3. У угоститељским објектима обаезна је појачана текућа дезинфекција и чишћење простора као и чешће брисање столова, наслона столица који се додирују рукама, шанкова, радних површина у кухињи, квака на вратима и прозорима, контактних славина и уређаја за сушење руку односно за спремање убруса, као и тоалета, препаратима на бази хлора.
4. Обавезно је ношење маски на пијаци.
5. Обавезно је обезбеђивање физичке дистанце у  установи за смештај старих лица, уз обавезно коришћење ЛЗО од стране запослених.
6. Забрањује се окупљање више од 5 лица на отвореном и затвореном простору на територији општине Опово.
7. Обавезно ношење маски у трговинским и свим другим услужним, приватним и јавним објектима.
8. Извођење наставе у просторијама основне школе и непосредног рада установе предшколског васпитања и образовања врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја и надлежног завода односно института за јавно здравље

Ова одлука ће се примењивати од 17.11.2020. године.

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                                 Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                                    Милош Марков
БРОЈ: 512-135/2020           
ДАНА: 16.11.2020. године               
О П О В О

16.11.2020