Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
ОДЛУКУ о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19 на територији општине Опово
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) 


ОПШТИНСКИ ШТАБ  ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
прогласио је ванредно стање на територији општине ОповоОпштински штаб за ванредне ситуације општине Опово у складу Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији републике Србије, Председника Републике, Председника Народне скупштине и Председника Владе републике Србије, донео је:

ОДЛУКУ
о  мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19 
на територији општине Опово

1. Издаје се наредба Јавном предузећу „МЛАДОСТ“ Опово  да предузме све потребне мере у циљу обезбеђења несметаног и безбедног функционисања водоснабдевања на територији општине Опово.
2. Издаје се наредба Јавном предузећу „МЛАДОСТ“ Опово  да обавести све кориснике аутобуске станице да поштују одлуке надлежних органа у вези организације јавног превоза и да истима препоручи да се смањи број полазака и примењује суботњи режим вожње.
3. Издаје се наредба Јавном предузећу „МЛАДОСТ“ Опово  да за објекат Аутобуске станице Опово одреди радно време од 05,30 до 19,30 часова, као и да ограничи присуство броја лица у затвореним просторијама Аутобуске станице.
4. Издаје се наредба ПУ „БАМБИ“ Опово за прекид рада свих објеката у оквиру предшколске установе на територији општине Опово.
5. Издаје се наредба Општинској управи Опово, Одељењу за друштвене делатности да изврши проверу поштовања Одлуке владе Србије а која се односи на обуставу рада Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и да у договору са менаџментом школе омогући нормалан упис деце у школу електронским путем. Такође да у складу са Уредбом владе Републике Србије као и мерама које Влада доноси заједно са основном школом организује наставу на даљину како то буде дефинисано на територији целе Републике Србије.
6. Издаје се наредба Општинској управи Опово за скраћење радног времена:
- угоститељских објеката и других објеката који се баве продајом непрехрамбених производа (ресторани, кафићи, барови, продавнице и остали угоститељски и трговински објекти) од 08,00 до 18,00 часова. 
- објектима који се баве продајом прехрамбених производа радно време од 08,00 до 21,00 часова.
 У свим овим објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица.
7. Издаје се наредба Општинској управи Опово да у складу са својим овлашћењима изврши затварање свих дневних клубова пензионера као и играоница за децу.
8. Издаје се наредба Спортском савезу Опово да прекине рад свих спортских објеката и спортских клубова на територији општине Опово.
9. Начелнику Општинске управе издаје се наредба да омогући рад од куће запосленима, и то тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година.
10. Издаје се наредба Општинској управи Опово  да преко Одељења за привреду и финансије, организује рад позивног центра у пружању информација за помоћ грађанима као и да координира рад са Центром за социјални рад и Црвеним крстом. Циљ оснивања оваквог центра је организовње помоћи најстаријим угроженима као што је доношење намирница и лекова на кућу као и организовање одласка код лекара, што се реализује посредством волонтера ангажованих од стране Црвеног крста. Број телефона позивног центра одредиће Општинска управа општине Опово и објавити на сајту општине и у средствима јавног информисања.
11. Општинској управи Опово Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине издаје се наредба за појачани надзор над свим објектима затвореног типа који примају више од 50 особа у складу са Одлуком Владе републике Србије од 15.03.2020. године. 
12. Општински штаб за варнедне ситуације налаже свим саветима Месних заједница на територији општине Опово да на својој територији ангажују лица – волонтере уз кординацију са Црвеним крстом Општине Опово и Центром за социјални рад Опово ради пружања помоћи суграђанима на њиховој територији.
13. Препоручује се послодавцима да процес рада у својим привредним субјектима тако организују, да сви који то могу раде од куће. Ако рад од куће није могућ, процес рада треба организовати тако, да се строго поштују све хигијенско техничке мере за спречавање ширења заразе. Апелујемо на послодавце да се понашају одговорно и имају неопходно разумевање за своје запослене. Ово се посебно односи на грађане чија деца престају да иду у вртиће и школе. Све друге појединости биће прецизиране у актима која ће бити усвојена од стране Владе Републике Србије.
14. Издаје се наредба Начелнику Општинске управе да у што краћем року ангажује Агенцију за обезбеђење, што би омогућило неопходан ниво безбедности у комуникацији странака и запослених у Општинској управи, а у циљу несметаног остваривања права грађана.
15. Молба и апел грађанима општине Опово:  самоизолација - без окупљања, без посета, без излазака из куће без преке потребе. Препорука за лица старија од 65 година: да уопште не излазе ван станова, кућа и дворишта, а да за њих све неопходне радње обављају млађи чланови породице. 
16. Инспекције да поступе у складу са својим овлашћењима и контролишу повећање цена основних животних намирница и заштитне опреме, и упозоре привредне субјекте који се баве прометом ових добара на строге казне за подизање цена у време ванредног стања. Подизање цена могуће је само у границама стопне инфлације.Због ефикаснијег рада Општинског штаба за ванредне ситуације као и  специфичности које носи чињеница проглашења ванредног стања овлашћује се командант Општинског штаба за ванредне ситуације да важне одлуке може доносити на телефонским седницама.


У Опову, 16.03.2020. године


                                                КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                                                               др Зоран Тасић16.03.2020