Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Захтев за набавку шатора, Сектору за ванредне ситуације у Панчеву
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 26. 11. 2020. године, донео јеЗАКЉУЧАКДа се поводом захтева Дома здравља Опово а због потребе Ковид амбулате која ради у саставу Дома здравља Опово, због свакодневног увећања броја услуга које пружа, па становништво општине Опово проводи време на отвореном, до добијања услуга, потребно је  упутити Захтев за набавку шатора, Сектору за ванредне ситуације у Панчеву.
За наведене потребе неопходно је  обезбедити шатор М-70, металне конструкције са три крила.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО           Команданта Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-138/2020
ДАНА: 16.11.2020. године       Милош Марков
О П О В О


26.11.2020