Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/ 29.03.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 29.03.2020. године донео:


ОДЛУКУ О  О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

    Издаје се наредба:

1. Забрањује се рад угоститељских објеката  осим објеката брзе хране и објеката где је уведена шалтерска продаја хране,  чије је радно време од 07,00 до 15,00 часова (викендом од 07,00 до 13,00 часова).

2. У објектима брзе хране, као и објектима који су увели шалтерску продају хране,   забрањено је задржавање лица у непосредној близини објеката, као и конзумација хране и пића у објекту, у башти објекта или у непосредниј близини објекта.
То значи да грађанин може да купи храну и пиће „за понети“, а не може да купљену   храну и пиће конзумира за столом или шанком у самом  објекту или у башти  објекта.
Уколико угоститељ у објекту брзе хране жели да врши своју делатност за време трајања ванредног стања, неопходно је да успостави доставну службу која би испоручивала храну и пиће за понети или да организује шалтер преко кога би се продавала храна и пиће без уласка у сам  објекат. При томе радници у објекту брзе хране морају да буду опремљени одговарајућом хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне болести.  
3. Ограничава се радно време свих трговинских објеката до 15,00 часова, викендом до 13,00 часова, тако да најраније дневно време почетка делатности може бити 05,00 часова, а најкаснији завршетак дневне делатности је 15,00 часова, викендом 13,00 часова.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-22/2020
ДАНА: 29.03.2020.
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић

29.03.2020