Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Обавезна пријава објеката за смештај
Обавезна пријава објеката за смештај
Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019) прописана је обавеза некатегорисаним угоститељским објектима (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) врста: хостел, преноћиште, коначиште, хотел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и некатегорисаним објектима за смештај наутичког туризма и некатегорисаним угоститељским и ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, који се налазе на територији општине Опово да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС).
Исто тако дана 21. децембра ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019).

Рок за пријаву је 20. март 2020. године.
Јединице локалне самоуправе ће издавати уверења некатегорисаним објектима како би могли да остваре право на учешће у шеми доделе ваучера корисницима за 2020. годину.
Такође, позивамо сва лица која се баве издавањем смештаја у домаћој радиности а још нису регистровали и категорисали свој објекат (кућа, соба, апартман или сеоско туристичко домаћинство), да се пријаве. Сва документа можете наћи на сајту oпштине Опово.
За све информације обратити се на маил: sasaj.finasijeopovo@gmail.com, на адресу Бориса Кидрича 10 или на телефон 681-030 локал 9. Особа за контакт Саша Јованов.

13.02.2020