Глас Oпова
Регистар јавних слижби
СТОП тровању птица грабљивица


Покрајински завод за заштиту природе покренуо је 14.3.2014. еко-кампању "Стоп тровању птица грабљивица", узнемирен бројним случајевима намерног и случајног тровања строго заштићених врста птица грабљивица, посебно орла белорепана (Халиаеетусалбицилла). Управо ова врста је највећи губитник праксе погрешне употребе, злоупотребе или употребе забрањених пестицида, што желимо да спречимо. Од 2009. године до пре неколико дана у Војводини су пронађена чак 23 леша белорепана који су страдали као последица тровања.

Покрајински завод је одмах по пријавама излазио на терен, инспекција заштите животне средине и ветеринарска су покретале поступке, али ни један починилац никада није пронађен нити кажњен.

Еколошки гледано, птице грабљивице нису само визуално атрактивне и симболично свеприсутне, већ су то животиње без којих је немогућа природна равнотежа, који чисте наша поља и мочваре од лешева и које су за то веома осетљиве на разне поремећаје које им човек приређује.


26.03.2014