Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-132/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 08.10.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-132/20201. Радно време угоститељских објеката, укључујући и оне са баштама, ограничава се до 23 часа.

2. Ова одлука ће се примењивати од 08.10.2020. године.

3. Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                                Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                                    Милош Марков
БРОЈ: 512-132/2020           
ДАНА: 08.10.2020. године               
ОПОВО

08.10.2020