Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Јавни позив за доделу аутоседишта за децу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2018. години или у 2017. години почев од децембра па унзад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:
1. да је остварио право на „Пакет за бебе“
2. да један од родитеља детета има у власништву путнички аутомобил.


Уз захтев за доделу аутоседишта за децу, подносилац је дужан да достави следеће доказе: 


1. Фотокопију  личне карте
2. Фотокопију саобраћајне дозволе за путнички аутомобил

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева. 

Критеријуми за рангирање:
1. Да је остварио право на „пакет за бебе“
2. Да је један од родитеља власник путничког аутомобила
3. Број деце у породици којима је аутоседиште потребно ( као помоћни критеријум у колико буде више захтева у односу на број расположивих аутоседишта)

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања.


                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                           Др Зоран Тасић

09.11.2018