Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/21.04.2020
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 21.04.2020. године донео:

ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/21.04.2020


У сврху предузимања активности за спречавања и сузбијања епидемије сovid -19:

Издаје се наредба Јавном предузећу „Младост“ :
- да данима када пијаце раде у насељеним местима предузму прописане мере заштите тако што ће извршити дезинфекцију пијачног простора,  пре почетка и након завршетка рада пијаце,
- за време рада пијаце, а у одређеним временским интервалима, указује корисницима пијачног простора да су у обавези да поштују заштитне мере и користе заштитна средства – маске и рукавице и одржавају социјалну дистанцу.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-104/2020
ДАНА: 21.04.2020.
ОПОВО

КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић

21.04.2020