Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Инструкција привредним субјектима у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ВЕНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-7/2020
ДАНА: 20.03.2020.
О П О В О
Обавештавају се грађани општине Опово да је Министарство привреде је дало инструкцију привредним субјектима у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова.
Министарство привреде позвало је привредне субјекте које имају потребу за ангажовањем запослених у време забране кретања од 20 часова до пет сати ујутру да попуне табелу  која се може преузети на линку https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/ и доставе је министарству на адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs.
Захтев се подноси на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова (МУП), електронским путем, а компаније могу преузети табелу на сајту Министарства привреде и Привредне коморе Србије (ПКС).
Указујемо и да јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде на адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs, док они чији је оснивач локална самоуправа захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.
Министарство привреде ће упућивати захтеве МУП-у који ће давати сагласност, а послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до 05 часова.
Упозоравамо да су сви законски заступници и предузетници лично, материјално и кривично одговорни за тачност достављених спискова.
Напомињемо и да ће припадници МУП-а, у складу са својим законским овлашћењима, проверавати и легитимисати запослене са списка. Они за које се утврди да нису стварно запослени у привредном субјекту и да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, биће санкционисани.
Заступници и предузетници се обавезују да запосленима који су од надлежног органа добили сагласност за кретање издају радни налог или други одговарајући документ из кога ће се утврдити датум рада и природа посла, како би се избегле, односно унапред отклониле, могуће нејасноће и неспоразуми.
Влада Србије је у циљу сузбијања ширења вируса COVID -19 донела одлуку о забрани кретања свих грађана од 20 часова до 05 сати ујутру.

Командант штаба
др Зоран Тасић


20.03.2020