Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Обавештење пољопривредним произвођачима са територије општине Опово о кретању по атару током ванредног стања
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 22.03.2020. године донео:
ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19 - ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
О Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи са територије општине Опово, да се у време забране кретања у временском интервалу од 17,00 до 20,00 часова, могу кретати категорисаним и некатегорисаним путевима на Катастарским општинама Опово, Баранда, Сакуле и Сефкерин, ИСКЉУЧИВО регистрованом ПОЉОПРИВРЕДНОМ МАШИНОМ – ТРАКТОРОМ, или другом машином, а у циљу обраде пољопривредног земљишта, примене агротехничких мера као и друге послове који су везани за пољопривредну делатност.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-14/2020
ДАНА: 22.03.2020.
О П О В О


КОМАНДАНТ ШТАБА 
 др Зоран Тасић


22.03.2020