Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020-1
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 27.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/27.04.2020-1
1. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена  малопродајних објеката по следећем принципу:

- Понедељак 27. април – среда 29. април од 07,00 до 17,00 часова,
- Четвртак 30. април од 04,00 до 07,00 за грађане старије од 70 година, а од 08.00 до 17.00 часова, за остале грађане;
- Петак 01. мај  , субота 02. мај и недеља 03. мај – нерадни дани. 

2. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености  потрошача.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-108/2020
ДАНА: 27.04.2020. године
О П О В О


КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић


27.04.2020