Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Обавештење за грађане

Обавештавају се грађани који се налазе у стању социјалне потребе и који на основу својих материјалних могућности не могу да обезбеде средства за прибављање потребне документације за издавање личне карте а имају пребивалиште на територији општине Опово, да могу поднети захтев Општинској управи општине Опово за накнаду трошкова прибављања потребне документације за издавање личне карте.

Подносилац захтева мора да испуњава следеће услове:

1. Остварени укупни месечни приход

    а) до 13.000,00 динара за домаћинство са једним чланом
    б) до 19.000,00 динара за домаћинство са два и три члана
    в) до 25.000,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова
    г) до 31.000,00 динара за домаћинство са шест и више чланова

2. Да не поседују непокретности веће од 2 ha површине

Захтеви се могу поднети у просторијама:

    - општине Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10, сваки радни дан од 07,30 до 15,30,
    - у Месној канцеларији (матичар) Сакуле, понедељком, средом и петком од 07,30 до 15,30,
    - у Месној канцеларији (матичар) Баранда, уторком и четвртком од 07,30 до 15,30,
    - у Месној канцеларији (матичар) Сефкерин, сваки радни дан од 07,30 до 15,30.

Општинска управа Опово02.12.2014