Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-137/2020
      На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 23.11.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана, почев од 24.11.2020. године закључно са 03.12.2020. године
2. Налаже се свим послодавцима на територији општине Опово да омогуће рад од куће свим запосленима код којих то радни процес допушта. 
3. Налаже се обавезно и безусловно коришћење личне заштитне опреме 
( ношење заштитне маске) у затвореном простору, као и на отвореном простору у оним ситуацијама где се не могу избећи међуљудски контакти.
4. Налаже се ПУ „Бамби“ Опово да организује процес рада тако што ће вршити пријем деце чија су оба родитеља- законска заступника, радно ангажована и  послове обављају у седишту или организационој јединици послодавца, осим у групама припремног предшколског програма , где се васпитно-образовни рад обавља у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја и надлежног завода односно института за јавно здравље.
5. Налаже се ЈП „Младост“ Опово да изврши дезинфекцију јавних површина, а посебно прилазних путева и платоа око дома здравља, основне школе, прешколске установе, пијаца, банака и пошта.

Ова одлука ће се примењивати од 24.11.2020. године.

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                                                      Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-137/2020          
ДАНА: 23.11.2020. године                                                                                         Милош Марков
О П О В О


23.11.2020