Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Обавештење корисницима дечијег додатка

Обавештавају се корисници права на дечији додатак да имају обавезу достављања потврда о редовном школовању  за децу школског узраста, најкасније до 31. октобра.

Слижба друштвене бриге о деци Општинске управе Опово


04.09.2013