Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Обавештење за грађане општине Опово старије од 65 година
У складу са Одлуком о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19 на територији општине Опово коју је дана 16.03.2020. године, донео Општински штаб за ванредне ситуације општине ОповоО Б А В Е Ш Т А В А Ј У  С Е


Грађани општине Опово старији од 70 година, да је основан Позивни центар за пружање информација неопходних за пружање помоћи грађанима наведене категорије. Циљ оснивања оваквог центра је организовање помоћи угроженим грађанима, која се састоји у доношењу основних животних намирница и лекова на кућну адресу.

Моле се грађани који имају наведене потребе, да исте могу пријавити у временском периоду од 07,30 до 09,00 часова на следеће бројеве телефона:

- 013/682-443
- 013/682-143ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО
       НАЧЕЛНИК    
  Јелена Петровић


16.03.2020