Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Обавештење за грађане о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства и удружења грађана на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.psp.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 

-Конкурс за расподелу средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2015. години на територији АП Војводине.

-Конкурс за доделу средстава из годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2015. годину.

-Конкурс о расподели средстава за спровођење програма унапређења рада удружења одгајивача стоке у Аутономној покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс за доделу бесповратних средстава којима ће се суфинансирати програмске активности удружења грађана у 2015. години на територији АП Војводине, чија је делатност у вези с пољопривредном производњом.


24.04.2015