Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлука о формирању кризног штаба
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
БРОЈ: 512-8/2020
ДАНА: 20.03.2020. 
О П О В О

На основу члана 41. став 2. и 43. тачка 13.,  а поводом Закључка Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобанатског управног округа број 904-08-0003/2020-01, Штаб за ванредне ситуације општине Опово је донео следећу:

ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ КРИЗНОГ ШТАБА

1.Формира се Кризни штаб општине Опово у следећем саставу:

1. др Зоран Тасић, председник општине
2. Александар Пауновић, начелник Полицијске станице Опово
3. Небојша Ковачевић, Помоћник председника општине Опово
4. Данијела Јанковић, помоћник директора и главна сестра Дома здравља Опово
5. Јелена Бјелица, директор Центра за социјални рад
6. Иванка Петров, секретар Црвеног крста
7. Драган Живковић, директор ЈП „Младост“ Опово
8. Јелена Петровић, начелник Општинске управе Опово
9. Анкица Јожика, руководилац Одељења за друштвене делатности, јавну управу и опште послове
10. Славко Манчев, руководилац Одељења за привреду и финансије
11. Александар Спасојевић, комунални инспектор
12. Саша Јованов, по привременом решењу Начелника ОУ Опово, комунални инспектор
13. Ивана Влах, Шеф Кабинета председника општине

2. Кризни штаб је у сталном заседању.

Образложење

У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији, а у циљу што боље организованости за реаговање у хитним и непредвидивим ситуацијама које могу настати, сагледавајући потребе општине Опово формиран је кризни штаб општине Опово.    КОМАНДАНТ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 др Зоран Тасић


20.03.2020