Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19 20.03.2020
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 20.03.2020. године донео:


ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

Издаје се наредба Општинској управи Опово за скраћење радног времена:

- Угоститељских објеката од 08,00 до 17,00 часова.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-9/2020
ДАНА: 20.03.2020.
О П О В О


КОМАНДАНТ ШТАБА 
 др Зоран Тасић


20.03.2020