Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-1/2021
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 12.01.2021. године, донео је:
ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време објеката у којима се обавља делатност:

- у области трговине на мало ( трговинске и друге радње и продајна места), 
- пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и слично),  
- приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), 
- као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном  физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) 
- у области културе, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору  ( позоришта, биоскопи, галерије и сл.), 
- и области спорта, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт  са корисником услуге  (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл. ),  ограничава се тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05,00 до 20,00 часова.  
2. Ограничење из става 1. ове одлуке не односи се на радно време :
- апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду), 
- бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и
- трговинских , угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове Одлуке, као и суботом и недељом.
- трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе и животиње) и самосталних малопродајних објеката у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21,00 час, као и суботом и недељом.
- Ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке као и суботом и недељом.
- Ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21,00 час, као и суботом и недељом.
- Фитнес центара, теретана, вежбаоница и других објеката намењених за спорт и рекреацију - када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке и суботом и недељом.

У току радног времена из става 1. ове одлуке у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17,00 часова није дозвољена музика у било ком облику.

У периоду утврђеном овом одлуком током радног времена у објектима у којима се обавља трговина на мало, а чија је површина преко 300м2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 м2.

                                  , 
Ова одлука ће се примењивати почев од 12.01.2021. године па док то налаже епидемиолошка ситуација.
Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                      Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-1/2021           
ДАНА: 12.01.2021. године                     Милош Марков
О П О В О


12.01.2021