Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Обавештење о порталу за помоћ предузетницима
Обавештење о порталу за помоћ предузетницима

Циљ Портала  је да предузетници, на једном месту, добију информације о томе шта им је све потребно да започну посао, како да дођу до подршке за даљи развој бизниса, али и како да остваре добре пословне резултате.
Како би  предузетници из вашег краја били упознати са подршком која им је на располагању,  молимо вас да на насловној страни званичних интернет презентација ваших ЈЛС омогућите постављање банера  Портала преузетништва (у прилогу ) са линком https://preduzetnistvo.gov.rs/ .
Користимо ову прилику да вас информишемо да је Министарство привреде објавило  у понедељак  јавне позиве за три програма подршке https://privreda.gov.rs/javni_pozivi.
Објављени су јавни позиви за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе, Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању и Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте.
Захваљујемо се свима на достављеним информацијама, с обзиром на то да је већина ваших програма подршке намењене МСПП сектору у припреми, молимо вас да нас благовремено пре расписивања јавних позива обавестите о свим детаљима истих, како бисмо их поставили на Портал.
МИНИСТАРТСВО ПРИВРЕДЕ

12.02.2021