Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
У току је истраживање здравља становништва Србије

Две недеље од почетка обимног истраживања здравља становништва Србије највише домаћинстава контактирано у Београду, Браничевском округу, Јужном Банату и Шумадији. Одзив бољи у сеоским срединама. Београд, 20. октобар 2013. године -  Истраживање здравља становништва, које Министарство здравља спроводи у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", у оквиру реализације пројекта "Пружање унапређених услуга на локаном нивоу" - ДИЛС који се финансира из кредита Светске банке, започето је пре две недеље на територији целе Србије. До сада је највише домаћинстава контактирано у Београду, Браничевском округу, Јужном Банату и Шимадији.  За сада временски услови не отежавају рад на терену,  а анкетарски тимови, на основу инструкција, прво обилазе најудаљенија (најнеприступачнија) места.  Одзив је за сада према очекивањима добар, бољи у сеоским срединама.

На терену је 77 трочланих екипа, односно 231 анкетар, који до краја новембра треба да посете укупно 6500 домаћинстава у 139 општина, у градским и сеоским срединама. Испитаници се бирају методом случајног узорка, а истраживањем ће бити обухваћено око 19.000 грађана.

После истраживања здравља становништва Србије, рађених 2000. и 2006. године, ово, треће по реду треба да покаже до каквих је промена дошло у понашању и навикама, какве су потребе становника у односу на здравље и коришћење здравствене заштите и омогућити ефикасно планирање даљих активности и мера Министарства здравља Републике Србије.

Истраживање здравља становништва Србије траје до 30. новембра 2013. године.



25.10.2013