Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-139/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 04.12.2020. године, донео је:ОДЛУКУ О  МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 191. Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских и свих других продајних објеката, козметичких и фризерских салона, теретана и вежбаоница ограничава се тако да ти објекти радним данима раде до 17 часова, а викендом ( субота и недеља) рад није дозвољен. 
2. Продавнице прехрамбене робе и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј, киосци) могу да раде сваког дана до 21,00 час      
( укључујући и викенд).
3. Апотеке, бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива и угоститељски и други објекти који врше доставу хране могу да раде у сваког дана у оквиру редовног радног времена.
4. Ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категорисаним и некатегорисаним смештајним објектима, у којима се услуга може пружити само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја, могу да раде сваког дана до 21,00 час. 
5. Теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију – када се користе у свху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, могу да раде и ван радног времена утврђеног тачком 1. ове Одлуке, као и суботом и недељом.
6. Све друге радње, објекти и места ( обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке у сл. радње, сервиси и технички прегледи) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или је присуство и контакт ограниченог трајања, могу да раде и суботом до 17.00 часова.

Ова одлука ће се примењивати од 04.12.2020. године.

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                      Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-139/2020                        Милош Марков
ДАНА: 04.12.2020


04.12.2020