Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“
У складу са чл. 2. Решења  бр. 02-13/19  од 25.04.2019. године,  Комисија за избор добитника „Мајске награде“  на својој седници  одржаној дана  07.05.2019. године расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“
Обавештавају се сви заитересовани грађани, установаме, предузећа, орагни и организације да као овлашћени предлагачи доставе предлоге  кандидата за добитнике „Мајске награде“.
Предлоге за добитнике ( лауреате) „Мајске награде“ за 2019. годину, горе наведени предлагачи могу дотавити  за  области:
1. привреда ( правна лица) узимајући у обзир следеће критеријуме:
- значај привредног друштава на економски развој општине;
- постигнуте резултате у пословању;
- залагање  за  развој, промоцију, друштвени ангажман у општини Опово, у области привреде;
- друштвено одговорно пословање.
2. друштвено-хуманитарног рад  (физичко лице ) узимајући у обзир следеће критеријуме:
     -     хумантарни рад;
     -     друштвено одговорни однос према зајдници;
     -     брига о социјално угорженим категоријама становника.
          
Сваки прдлагач може доставити по два предлога из области приврде и један предлог из области друштвено-хуманитарног рада.

Предлози се подносе   Комисији за избор добитника „Мајске награде“ ,непосредно преко писарнице Општинске управе општине Опово, Опово. Бориса Кидрича бр.10 или поштом на адресу Општинска управа општине Опово, Опово, Бориса Кидрича бр.10.

Рок за пријаве кандидата је  од 09.05.2019. године до 15.05.2019. године

Текст јавног позива биће објављен на интернет страници општине Опово www.opovo.org.rs.

Након истека рока за пријаве кандидата Комисија ће сачинити извештај са предлогом кандидата за доделу „Мајске награде“ и исти доставти Општинском већу општине Опово, које ће о добитницима „Мајске награде“ одлучити решењем. 


09.05.2019