Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово

Овим путем обавештавају се грађани општине Опово О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО, који ће се вршити у простору Општинске управе општине Опово, свако радног дана од 08,00 до 17,00 часова, до закључења бирачког списка 17.03.2017. године, до 24 часа.

У наведеном периоду бирачи ће моћи да предлажу упис, допуне или исправке бирачког списка на начин утврђен законом, тј. грађани ће моћи да од Општинске управе захтевају доношење решења на којим се заснивају промене у бирачком списку.

Од 18.03.2017. године па до 29.03.2017. године у 24,00 часа односно до 72 часа пре дана одржавања избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења кандидата за председника Републике, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац предлога кандидата или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак података о томе да ће гласати у иностранству. Наведени захтев се подноси преко дипломатско – конзуларног председништва Министарству  државне о локалне самоуправе, најкасније 11.03.2017. године до 24,00 часа. Бирач овај захтев може поднети и у земљи, Општинској управи где има пребивалиште.

Такође се обавештавају грађани да Општинској управи могу, најкасније 11.03.2017. године у 24,00 часа односно 5 дана пре дана закључивања бирачког списка, поднети Захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на изборима за председника Републике  гласати према месту боравишта у земљи.


03.03.2017