Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Oдлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 21.04.2020-1
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 21.04.2020. године донео:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19
21.04.2020-1

1. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена:
1.1 Трговинских и занатских  објеката:
- Понедељак-петак  најраније од 07,00 до, најкасније 17,00 часова.
1.2 Малопродајних трговинских објеката
- Понедељак-четвртак  најраније од 07,00 до, најкасније 17,00 часова 
- Петак за грађане старије од 70 године, од 04,00 до 07,00 часова, а за остале грађане од 08,00 до 17,00 часова.
1.3 Пекаре
- Понедељак-петак најраније од 05,00 до, најкасније 17,00 часова

Послодавци могу да самостално одреде радно време у наведеном временском интервалу.
Указује се да број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на 10 м2, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
2. Обављање делатности и даље није дозвољено за фризерске салоне, салоне за негу лепоте, теретане и фитнес центре. 
3. Oдређује се, да на подручју општине Опово пијаце раде у уобичајеним данима по насељеним местима, у временском периоду од 06,00 часова до 12,00 часова, уз обавезну примену свих мера заштите као и поштовање социјалне дистанце.
4. Сви послодавци којима се дозвољава обављање делатности, исте могу обављати уз поштовање свих мера заштите и коришћење средстава за дезинфекцију и заштитних средстава- маски и рукавица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-103/20
ДАНА: 21.04.2020. године. 

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
др Зоран Тасић

21.04.2020